تعداد يافت شده (۲۴) صفحه ۱ از ۲
ترمودینامیک با نگرش مهندسی
ناشر:متفکران
پدیدآور: - نویسنده: یونس‌ا. چنگل - نویسنده: میخائیل‌ای بولز
قیمت:۲۴۶۴۰۰۰ قیمت سایت:۲۴۶۴۰۰۰
ترمودینامیک مهندسی شیمی
ناشر:نوپردازان
پدیدآور: - نویسنده: جوزف‌ماک اسمیت - نویسنده: هندریک ون‌نس
قیمت:۲۸۹۵۲۰۰ قیمت سایت:۲۸۹۵۲۰۰
ترمودینامیک با رهیافتی مهندسی
ناشر:نوپردازان
پدیدآور: - نویسنده: مایکل بولز - نویسنده: یونس‌ا. چنگل
قیمت:۲۷۵۳۵۲۰ قیمت سایت:۲۷۵۳۵۲۰
تشریح کامل مسائل اصول ترمودینامیک (1)
ناشر:دانشگاهی کیان
پدیدآور: - نویسنده: گوردن‌جان ون‌وایلن - نویسنده: کلاوس بوگناک
قیمت:۲۰۰۶۴۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۶۴۰۰
تشریح کامل مسائل اصول ترمودینامیک (2)
ناشر:دانشگاهی کیان
پدیدآور: - نویسنده: گوردن‌جان ون‌وایلن - نویسنده: ریچاردادوین سانتگ
قیمت:۲۴۲۸۸۰۰ قیمت سایت:۲۴۲۸۸۰۰
اگزرژی، انرژی، محیط زیست و توسعه پایدار
ناشر:دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی
پدیدآور: - نویسنده: ابراهیم دینسر - نویسنده: مارک ای. روسن
قیمت:۳۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۰۰۰۰۰
ترمودینامیک مواد (خلاصه دروس و حل مسائل)
ناشر:دانش‌پویان جوان
پدیدآور: - نویسنده: محمدابراهیم ابراهیمی
قیمت:۱۱۰۸۸۰۰ قیمت سایت:۱۱۰۸۸۰۰
تشریح کامل مسائل علم ترمودینامیک
ناشر:کتاب وارش
پدیدآور: - نویسنده: یونس‌ا. چنگل - مترجم: امیر رستمی
قیمت:۲۳۶۵۴۴۰ قیمت سایت:۲۳۶۵۴۴۰
تحلیل و تشریح کامل مسائل حرارت و ترمودینامیک: زیمانسکی - دیتمن همراه با آزمون‌های کارشناسی ارشد فیزیک
ناشر:امید انقلاب
پدیدآور: - نویسنده: قاسم جنابی‌اسکویی - نویسنده: فائزه جنابی‌اسکویی
قیمت:۷۴۸۰۰۰ قیمت سایت:۷۴۸۰۰۰
تشریح کامل مسائل ترمودینامیک مواد
ناشر:به‌آوران
پدیدآور: - نویسنده: امیرحسین صمدی - نویسنده: دیوید گاسکل
قیمت:۱۰۷۳۶۰۰ قیمت سایت:۱۰۷۳۶۰۰
تشریح کامل مسائل علم ترمودینامیک
ناشر:ایثارگران
پدیدآور: - نویسنده: یونس‌ا. چنگل - مترجم: امیر رستمی
قیمت:۲۷۵۴۴۰۰ قیمت سایت:۲۷۵۴۴۰۰
ترمودینامیک مهندسی شیمی (سیستم متریک و مهندسی)
ناشر:جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیر‌کبیر
پدیدآور: - نویسنده: جوزف‌ماک اسمیت - نویسنده: هندریک ون‌نس
قیمت:۲۸۱۶۰۰۰ قیمت سایت:۲۸۱۶۰۰۰