تعداد يافت شده (۱۹) صفحه ۱ از ۲
پژوهش عملیاتی پیشرفته
ناشر:دانشگاه علوم انتظامی امین
پدیدآور: - زیرنظر: علی رستگار - نویسنده: سعید رمضان‌زاده
قیمت:۳۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۵۰۰۰۰
بهره‌برداری عملی سیستم‌های قدرت
ناشر:نیاز دانش
پدیدآور: - نویسنده: ابراهیم واحدی - مترجم: حسن براتی
قیمت:۱۲۳۲۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۳۲۰۰۰
پژوهش عملیاتی (1) با تاکید بر حل مسئله
ناشر:صفار
پدیدآور: - نویسنده: مهدی امیرمیاندرق - نویسنده: امیر غلام‌ابری
قیمت:۶۳۳۶۰۰ قیمت سایت:۶۳۳۶۰۰
تحقیق در عملیات نرم (رویکردهای ساختاردهی مسئله)
ناشر:سازمان مدیریت صنعتی
پدیدآور: - نویسنده: عادل آذر - نویسنده: فرزانه خسروانی
قیمت:۱۶۰۱۶۰۰ قیمت سایت:۱۶۰۱۶۰۰
برنامه‌ریزی و زمان‌بندی شبکه پروازی شرکت‌های هواپیمایی
ناشر:نسل روشن
پدیدآور: - نویسنده: احمد عبدالغانی - نویسنده: خالد عبدالغانی
قیمت:۱۱۲۶۴۰۰ قیمت سایت:۱۱۲۶۴۰۰
تحقیق در عملیات (1) (رشته مدیریت دولتی، بازرگانی، حسابداری)
ناشر:دانشگاه پیام نور
پدیدآور: - نویسنده: عادل آذر - ویراستار: منصور مومنی
قیمت:۱۰۵۶۰۰۰ قیمت سایت:۱۰۵۶۰۰۰
تحقیق در عملیات (از مقدماتی تا پیشرفته)
ناشر:بادبادک
پدیدآور: - نویسنده: نقی شجاع - نویسنده: محمدحسین درویش‌متولی
قیمت:۱۶۰۱۶۰۰ قیمت سایت:۱۶۰۱۶۰۰
تحقیق در عملیات 2 (پژوهش عملیاتی 2 و 3)
ناشر:دانشگاه علم و صنعت ایران
پدیدآور: - نویسنده: سیدجعفر سجادی - نویسنده: میربهادرقلی آریانژاد
قیمت:۱۶۰۱۶۰۰ قیمت سایت:۱۶۰۱۶۰۰
تحقیق در عملیات
ناشر:اندیشه نوآوران
پدیدآور: - ویراستار: حسین شاه‌حسینی - نویسنده: ملیحه عباس‌آبادی
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
برنامه‌ریزی غیرخطی
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت)
پدیدآور: - نویسنده: محمدرضا حمیدی‌زاده
قیمت:۱۵۶۶۴۰۰ قیمت سایت:۱۵۶۶۴۰۰
تحقیق در عملیات
ناشر:پوران پژوهش
پدیدآور: - نویسنده: علی یونسیان - نویسنده: اکبر عالم‌تبریز
قیمت:۲۵۷۸۴۰۰ قیمت سایت:۲۵۷۸۴۰۰
پژوهش عملیاتی (2) (تحقیق در عملیات)
ناشر:اسماعیل متین‌فر
پدیدآور: - نویسنده: فرقان خاکزاد - نویسنده: اسماعیل متین‌فر
قیمت:۱۱۷۹۲۰۰ قیمت سایت:۱۱۷۹۲۰۰