تعداد يافت شده (۲) صفحه ۱ از ۰
واکاوی سیاست‌های کلی برنامه‌های توسعه؛ رهیافت ساختاری - محتوایی: ارزیابی و آسیب‌شناسی سیاست‌گذاری کلان توسعه در کشور
ناشر:امتداد دانش
پدیدآور: - نویسنده: محسن کشاورز
قیمت:۶۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۶۸۰۰۰۰
تحلیلی بر اقتصاد کلان و آینده‌نگری رشد اقتصادی ایران
ناشر:موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی
پدیدآور: - نویسنده: حسن درگاهی - ویراستار: مازیار چابک
قیمت:۴۴۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۴۰۰۰۰