تعداد يافت شده (۲۰) صفحه ۱ از ۲
طرح‌واره درمانی کودکان (مولفه‌ها و اصول کاربردی درمانگر)
ناشر:ندای کارآفرین
پدیدآور: - نویسنده: فاطمه قمشلویی
قیمت:۳۴۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۴۰۰۰۰
ذهن‌آگاهی و طرحواره درمانی: راهنمای عملی
ناشر:اندیشه عصر
پدیدآور: - مترجم: اعظم بیانلو
قیمت:۴۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۵۰۰۰۰
رویکرد شناختی رفتاری و طرحواره‌درمانی در روابط زوجین
ناشر:صالحیان
پدیدآور: - نویسنده: نگین تقدس - نویسنده: حدیث بندریان‌نژاد
قیمت:۴۲۵۰۰۰ قیمت سایت:۴۲۵۰۰۰
شکستن الگوهای ناکارآمد در رابطه: کتاب خودیاری و کمکی طرح‌واره‌درمانی
ناشر:ویرایش
پدیدآور: - نویسنده: اکهارد رودیگر - نویسنده: بروس استیونز
قیمت:۶۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۶۰۰۰۰۰
صدای والدین من (معرفی رویکرد طرحواره‌درمانی ویژه مراجعین)
ناشر:آرمان دانش
پدیدآور: - نویسنده: زهرا لشکری
قیمت:۳۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۵۰۰۰۰
طرح وارده‌درمانی هیجانی
ناشر:قطره
پدیدآور: - نویسنده: رابرت‌ال. لیهی - مترجم: منصوره‌سادات صادقی
قیمت:۵۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۵۰۰۰۰
اولین خشت‌های کج زندگی
ناشر:سنجش و دانش
پدیدآور: - نویسنده: سجاد سلیمانی - نویسنده: مهدی حیدری‌زاده
قیمت:۲۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۵۰۰۰۰
تکنیک‌های طرحواره‌درمانی: الگویی مبتنی بر ذهنیت
ناشر:اسبار
پدیدآور: - نویسنده: آرنولد آرنتز - مترجم: حامد برآبادی
قیمت:۴۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۵۰۰۰۰
ذهن‌آگاهی و طرح‌واره درمانی
ناشر:رزا
پدیدآور: - نویسنده: مهسا محمدحسین‌عارفی
قیمت:۳۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۲۰۰۰۰
رویکرد طرح‌واره‌درمانی هیجانی
ناشر:کتاب ارجمند
پدیدآور: - نویسنده: رابرت‌ال. لیهی - مترجم: حسین زیرک
قیمت:۴۹۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۹۰۰۰۰
شکستن الگوهای فکری منفی: کتاب خود-یاری و کمکی طرح‌واره‌درمانی
ناشر:نسل آفتاب
پدیدآور: - نویسنده: گیتا جاکوب - نویسنده: هانی‌ون جندرن
قیمت:۳۶۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۶۰۰۰۰
طرح‌واره‌درمانی (خودیار): انگاره‌های منفی را دور کنید
ناشر:نخستین
پدیدآور: - نویسنده: هانی‌وان خندرن - نویسنده: گیتا جکوب
قیمت:۳۶۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۶۰۰۰۰