تعداد يافت شده (۳۶) صفحه ۱ از ۳
تاریخ فلسفه: از بنتام تا راسل
ناشر:شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
پدیدآور: - مترجم: بهاء‌الدین خرمشاهی - نویسنده: فردریک‌چارلز کاپلستون
قیمت:۲۸۲۴۸۰۰ قیمت سایت:۲۸۲۴۸۰۰
تاریخ فلسفه: از دکارت تا لایب‌نیتس
ناشر:شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
پدیدآور: - نویسنده: فردریک‌چارلز کاپلستون - مترجم: غلامرضا اعوانی
قیمت:۱۱۶۱۶۰۰ قیمت سایت:۱۱۶۱۶۰۰
تاریخ فلسفه: از من‌دوییران تا سارتر
ناشر:شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
پدیدآور: - مترجم: عبدالحسین آذرنگ - نویسنده: فردریک‌چارلز کاپلستون
قیمت:۲۴۱۱۲۰۰ قیمت سایت:۲۴۱۱۲۰۰
بزرگ اندیشیدن
ناشر:هنوز
پدیدآور: - نویسنده: موسسه مدرسه زندگی - مترجم: آزاده ضیائی
قیمت:۲۶۹۲۸۰۰ قیمت سایت:۲۶۹۲۸۰۰
تاریخ فلسفه غرب (6): فلسفه انگلیسی زبان 1750 تا 1945
ناشر:سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی
پدیدآور: - مترجم: یاسر خوشنویس - نویسنده: جان اسکوروپسکی
قیمت:۷۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۷۵۰۰۰۰
تاریخ فلسفه غرب: پیدایش فلسفه جدید
ناشر:بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه
پدیدآور: - نویسنده: آنتونی کنی - مترجم: رضا یعقوبی
قیمت:۲۱۰۳۲۰۰ قیمت سایت:۲۱۰۳۲۰۰
تاریخ فلسفه قرن هجدهم
ناشر:هرمس
پدیدآور: - مترجم: اسماعیل سعادت - نویسنده: امیل بریه
قیمت:۱۶۶۳۲۰۰ قیمت سایت:۱۶۶۳۲۰۰
از سقراط تا سارتر: فلسفه برای همه
ناشر:موسسه انتشارات نگاه
پدیدآور: - مترجم: پرویز بابایی - نویسنده: تی.زد. لاوین
قیمت:۲۴۰۲۴۰۰ قیمت سایت:۲۴۰۲۴۰۰
باروخ اسپینوزا
ناشر:ققنوس
پدیدآور: - نویسنده: استیون‌ام. ندلر - مترجم: حسن امیری‌آرا
قیمت:۳۶۹۶۰۰ قیمت سایت:۳۶۹۶۰۰
تاریخ خرد ایونی
ناشر:شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
پدیدآور: - نویسنده: شروین وکیلی
قیمت:۴۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۵۰۰۰۰
تاریخ فلسفه غرب: فلسفه قرون وسطی
ناشر:حکمت
پدیدآور: - نویسنده: ج.اچ.آر پارکینسون - نویسنده: استوارت.جی شنکر
قیمت:۲۸۵۱۲۰۰ قیمت سایت:۲۸۵۱۲۰۰
تاریخ سیر فلسفه در اروپا: از عصر روشنگری تا زمان حاضر
ناشر:زوار
پدیدآور: - نویسنده: علی‌اصغر حلبی
قیمت:۳۶۶۵۲۰۰ قیمت سایت:۳۶۶۵۲۰۰