تعداد يافت شده (۱۴) صفحه ۱ از ۱
طرح‌واره درمانی (راهنمای کاربردی برای متخصصین بالینی)
ناشر:کتاب ارجمند
پدیدآور: - نویسنده: جفری‌ای. یانگ - نویسنده: جانت‌اس. کلوسکو
قیمت:۵۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۰۰۰۰۰
طبقه‌بندی نظریه‌های شخصیت و اختلالات آن به همراه تشخیص و درمان
ناشر:میعاد اندیشه
پدیدآور: - نویسنده: سهیل معظمی‌گودرزی - به‌اهتمام: اکرم پروان
قیمت:۹۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۹۰۰۰۰۰
بیشعوری
ناشر:آندیاگستر
پدیدآور: - نویسنده: خاویر کرمنت - مترجم: الهام امیری‌زاده
قیمت:۵۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۰۰۰۰۰
بی‌شعوری
ناشر:برگ زیتون
پدیدآور: - نویسنده: خاویر کرمنت - مترجم: مایده دارابی
قیمت:۴۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۸۰۰۰۰
بی‌شعوری 3
ناشر:آتیسا
پدیدآور: - نویسنده: خاویر کرمنت - مترجم: مجتبی نظربیگی
قیمت:۱۱۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۱۰۰۰۰۰
بیشعوری ضد گلوله
ناشر:شاپیگان کتاب
پدیدآور: - نویسنده: خاویر کرمنت - مترجم: فاطمه امینی
قیمت:۳۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۲۰۰۰۰
تکنیک‌های طرحواره‌درمانی: الگویی مبتنی بر ذهنیت
ناشر:اسبار
پدیدآور: - نویسنده: آرنولد آرنتز - مترجم: حامد برآبادی
قیمت:۴۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۵۰۰۰۰
اختلالات شخصیت (مرزی، ضد اجتماعی و سلوک)
ناشر:رزا
پدیدآور: - نویسنده: آزاده شریفی‌نیا - نویسنده: مهدی نیری
قیمت:۳۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۸۰۰۰۰
توطئه‌ی بیشعوری: آیا وقت نابودی‌اش را داریم؟
ناشر:شاپیگان کتاب
پدیدآور: - نویسنده: خاویر کرمنت - مترجم: فاطمه امینی
قیمت:۳۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۲۰۰۰۰
خانواده‌درمانی اختلال شخصیت
ناشر:دانژه
پدیدآور: - نویسنده: ‏?مالکوم‌ام مک‌فارلین - مترجم: سمیه شاهمرادی
قیمت:۹۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۹۵۰۰۰۰
درسنامه روان‌درمانی پویشی برای آسیب شخصیت سطح بالا
ناشر:رویان پژوه
پدیدآور: - نویسنده: ایو کالیگور - نویسنده: اوتواف کرنبرگ
قیمت:۱۱۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۱۰۰۰۰۰
چرا بیشعوری؟!: راهنمایی برای بهبود حال بیشعورها و قربانیان آنها
ناشر:درناقلم
پدیدآور: - نویسنده: خاویر کرمنت - مترجم: لیلی کریمان
قیمت:۱۴۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۴۰۰۰۰