تعداد يافت شده (۱) صفحه ۱ از ۰
فرهنگ فیلمنامه: واژگان و اصطلاحات تخصصی برای فیلم‌نامه‌نویسان
ناشر:بنیاد سینمایی فارابی
پدیدآور: - ویراستار: احمد فرهنگ‌نیا - نویسنده: محمد گذرآبادی
قیمت:۲۰۰۶۴۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۶۴۰۰