تعداد يافت شده (۱۷) صفحه ۱ از ۱
شاعران حوزه خراسان: به‌گزیده‌ای از اشعار عنصری، فرخی، منوچهری و مسعود سعد
ناشر:علمی
پدیدآور: - گردآورنده: عباسعلی وفایی - گردآورنده: یاسر دالوند
قیمت:۱۳۵۵۲۰۰ قیمت سایت:۱۳۵۵۲۰۰
رباعیات شیرین خیام
ناشر:پیدایش
پدیدآور: - ویراستار: آتوسا صالحی - گردآورنده: مهدیه نظری
قیمت:۴۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۰۰۰۰۰
دمی با خیام
ناشر:زوار
پدیدآور: - به‌اهتمام: مهدی ماحوزی - نویسنده: علی دشتی
قیمت:۱۱۹۶۸۰۰ قیمت سایت:۱۱۹۶۸۰۰
دیوان ناصر خسرو
ناشر:ثالث
پدیدآور: - شاعر: ناصربن‌خسرو قبادیانی‌بلخی - نویسنده: بدیع‌الزمان فروزانفر
قیمت:۲۴۷۲۸۰۰ قیمت سایت:۲۴۷۲۸۰۰
تصویری از ناصرخسرو
ناشر:زوار
پدیدآور: - به‌اهتمام: مهدی ماحوزی - نویسنده: علی دشتی
قیمت:۱۵۶۶۴۰۰ قیمت سایت:۱۵۶۶۴۰۰
خیام‌نامه: روزگار، فلسفه و شعر خیام
ناشر:زوار
پدیدآور: - نویسنده: محمدرضا قنبری
قیمت:۲۸۶۸۸۰۰ قیمت سایت:۲۸۶۸۸۰۰
بن‌مایه‌های اساطیری در گرشاسب‌نامه اسدی طوسی (همراه با متن کامل گرشاسب‌نامه)
ناشر:سبکباران
پدیدآور: - نویسنده: محبوبه زمانی
قیمت:۲۱۵۶۰۰۰ قیمت سایت:۲۱۵۶۰۰۰
پانزده قصیده ناصرخسرو از منظر دستوری
ناشر:ویهان
پدیدآور: - ویراستار: پیمان عباد - نویسنده: زینب خطیری
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
رباعیات کامل و جامع هدیه خیام
ناشر:آسیم
پدیدآور: - نویسنده: عباس عطاری‌کرمانی - ویراستار: هدیه عطاری
قیمت:۱۳۵۵۲۰۰ قیمت سایت:۱۳۵۵۲۰۰
روزگار نخست :جستارهایی پیرامون دیباچه شاهنامه
ناشر:موسسه ‌نشر و پژوهش ‌شیرازه
پدیدآور: - نویسنده: حمیدرضا اردستانی‌رستمی
قیمت:۱۰۳۸۴۰۰ قیمت سایت:۱۰۳۸۴۰۰
پرنیان هفت رنگ: تحلیلی از زندگی و شعر فرخی سیستانی با گزیده اشعار
ناشر:جامی
پدیدآور: - گردآورنده: نصرالله امامی
قیمت:۱۱۰۸۸۰۰ قیمت سایت:۱۱۰۸۸۰۰
تار پرنیان: شرح مصور گزیده‌ای از دیوان مسعود سعد سلمان
ناشر:آیدین
پدیدآور: - نویسنده: سکینه رسمی - نویسنده: عاتکه رسمی
قیمت:۸۲۷۲۰۰ قیمت سایت:۸۲۷۲۰۰