تعداد يافت شده (۷) صفحه ۱ از ۱
اقتصاد مدیریت
ناشر:نشر نی
پدیدآور: - مترجم: سیدجواد پورمقیم - نویسنده: اون داگلاس
قیمت:۲۳۵۸۴۰۰ قیمت سایت:۲۳۵۸۴۰۰
اقتصاد بازرگانی (کسب و کار) با تکیه بر مبانی اقتصاد
ناشر:بازتاب
پدیدآور: - نویسنده: اندرو گیلسپی - مترجم: شهزاد برومند
قیمت:۱۷۵۱۲۰۰ قیمت سایت:۱۷۵۱۲۰۰
اقتصاد مدیریت و استراتژی کسب و کار
ناشر:موسسه کتاب مهربان نشر
پدیدآور: - نویسنده: مایکل آر بای - مترجم: عبداله رحیم‌لوی بنیس
قیمت:۲۱۴۷۲۰۰ قیمت سایت:۲۱۴۷۲۰۰
تئوری و مسائل اقتصاد مدیریت
ناشر:نشر نی
پدیدآور: - نویسنده: دومینیک سالواتوره - مترجم: سیدجواد پورمقیم
قیمت:۱۶۹۸۴۰۰ قیمت سایت:۱۶۹۸۴۰۰
مدیریت، فرهنگ، اقتصاد و برنامه‌ریزی امور فرهنگی شامل بخشهای اقتصاد و فرهنگ، ارتباطات بین فرهنگ‌ها، تمثیل و اسطوره‌شناسی، تحولات اجتماعی، روابط بین‌ال
ناشر:آوای مهدیس
پدیدآور: - نویسنده: امیر خرسند - نویسنده: مونا مناجاتی
قیمت:۱۱۹۶۸۰۰ قیمت سایت:۱۱۹۶۸۰۰
اقتصاد مدیریت
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت)
پدیدآور: - نویسنده: مصطفی شریف
قیمت:۱۴۱۶۸۰۰ قیمت سایت:۱۴۱۶۸۰۰
اقتصاد مدیریت با تاکید بر تئوری بازی‌ها
ناشر:دانشگاه علامه طباطبایی
پدیدآور: - نویسنده: تیموتی‌سی.جی. فیشر - نویسنده: رابرت‌جی. واشیک
قیمت:۲۳۱۶۱۶۰ قیمت سایت:۲۳۱۶۱۶۰