تعداد يافت شده (۴) صفحه ۱ از ۰
کلیات پزشکی 1 و 2: طبق سرفصل واحد درسی کلیات پزشکی 1 و 2 قابل استفاده کلیه دانشجویان رشته‌های پزشکی و پیراپزشکی بویژه مدارک پزشکی و اتاق عمل
ناشر:بشری
پدیدآور: - به‌اهتمام: عباسعلی وفایی - به‌اهتمام: منیر نوبهار
قیمت:۱۵۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۵۰۰۰۰۰
A guide to medical dental school preparation = راهنمایی برای آمادگی دانشجویان علوم پزشکی و دندانپزشکی
ناشر:کتاب ریرا
پدیدآور: - نویسنده: محمد الیاسی
قیمت:۵۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۰۰۰۰۰
درسنامه جامع علوم پایه پزشکی: آزمون جامع علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی اسفند 1390
ناشر:آرامیر
پدیدآور: - نویسنده: منصور میرزایی‌قمی
قیمت:۵۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۰۰۰۰۰
سطر به سطر رادیولوژی: 817 تست جدید با پاسخ تشریحی (آرمسترانگ 2009)
ناشر:موسسه فرهنگی هنری احمدی
پدیدآور: - نویسنده: کامران احمدی
قیمت:۵۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۰۰۰۰۰