تعداد يافت شده (۳) صفحه ۱ از ۰
چند یادداشت تئوریک
ناشر:کانون اندیشه جوان
پدیدآور: - نویسنده: شهریار زرشناس
قیمت:۹۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۹۵۰۰۰۰
آقای رئیس جمهور، سه نقطه (مجموعه مقالات چاپ شده در روزنامه اقتصادی آسیا)
ناشر:گروه توسعه ساختمانی پیمان (دنیای بهتر)
پدیدآور: - نویسنده: پیمان رحیمی‌نژاد
قیمت:۵۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۰۰۰۰۰
اقتصاد مالی (2): مجموعه مقالات
ناشر:کتابخانه فروردین
پدیدآور: - گردآورنده: مهدی تقوی - گردآورنده: اعظم احمدیان
قیمت:۵۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۰۰۰۰۰