تعداد يافت شده (۹) صفحه ۱ از ۱
ابوالقاسم فردوسی: دیدگاه‌های فلسفی استاد غلامحسین دینانی
ناشر:صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سروش)
پدیدآور: - ویراستار: پروانه بیات - محقق: اسماعیل منصوری‌لاریجانی
قیمت:۴۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۵۰۰۰۰
اندیشه سهروردی: دیدگاه‌های فلسفی استاد غلامحسین دینانی
ناشر:سروش
پدیدآور: - ویراستار: پروانه بیات - محقق: اسماعیل منصوری‌لاریجانی
قیمت:۳۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۵۰۰۰۰
حکیم عمر خیام: دیدگاه‌های فلسفی استاد غلامحسین دینانی
ناشر:صدا و سیمای جمهوری اسلامی، سروش
پدیدآور: - نویسنده: غلامحسین ابراهیمی‌دینانی - ویراستار: پروانه بیات
قیمت:۷۹۲۰۰۰ قیمت سایت:۷۹۲۰۰۰
رازراز: تفسیر دکتر دینانی از "گلشن راز"
ناشر:اطلاعات
پدیدآور: - نویسنده: کریم فیضی
قیمت:۱۹۱۸۴۰۰ قیمت سایت:۱۹۱۸۴۰۰
سنایی و عطار: دیدگاه‌های فلسفی استاد غلامحسین دینانی
ناشر:صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سروش)
پدیدآور: - ویراستار: پروانه بیات - محقق: اسماعیل منصوری‌لاریجانی
قیمت:۳۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۰۰۰۰۰
شعاع شمس: غزلیات شمس تبریزی به روایت دکتر دینانی
ناشر:اطلاعات
پدیدآور: - نویسنده: کریم فیضی
قیمت:۲۱۲۹۶۰۰ قیمت سایت:۲۱۲۹۶۰۰
عقل و عشق در حریم عاشورا
ناشر:صدا و سیما
پدیدآور: - به‌اهتمام: ابوالفضل تاجیک - ویراستار: مریم عابدی
قیمت:۴۷۵۲۰۰ قیمت سایت:۴۷۵۲۰۰
هستی و مستی: حکیم عمر خیام نیشابوری به روایت حکیم دکتر دینانی
ناشر:اطلاعات
پدیدآور: - گردآورنده: غلامحسین ابراهیمی‌دینانی
قیمت:۲۰۰۶۴۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۶۴۰۰
سرشت و سرنوشت: گفتگو با دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی
ناشر:اطلاعات
پدیدآور: - به‌اهتمام: کریم فیضی
قیمت:۱۹۰۹۶۰۰ قیمت سایت:۱۹۰۹۶۰۰