تعداد يافت شده (۲) صفحه ۱ از ۰
ابزارهای تدریس: روش‌ها و رسانه‌های جدید تدریس در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی
ناشر:سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی
پدیدآور: - مترجم: احمدرضا نصراصفهانی - نویسنده: بارباراگراس دیویس
قیمت:۲۹۷۵۶۰۰ قیمت سایت:۲۹۷۵۶۰۰
راهنمای تدریس در دانشگاهها
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت)
پدیدآور: - نویسنده: ویلبر میلر - نویسنده: ماری میلر
قیمت:۱۴۷۹۲۰۰ قیمت سایت:۱۴۷۹۲۰۰