تعداد يافت شده (۳) صفحه ۱ از ۰
مدیریت مالی (1) (رشته حسابداری)
ناشر:دانشگاه پیام نور
پدیدآور: - نویسنده: مهدی تقوی - ویراستار: حسین عبده‌تبریزی
قیمت:۱۳۲۴۸۰۰ قیمت سایت:۱۳۲۴۸۰۰
مدیریت مالی (1) (رشته حسابداری)
ناشر:دانشگاه پیام نور
پدیدآور: - نویسنده: مهدی تقوی - ویراستار: حسین عبده‌تبریزی
قیمت:۱۶۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۶۸۰۰۰۰
کتاب تحلیلی مدیریت مالی (1) (ویژه دانشجویان مدیریت حسابداری)
ناشر:راه
پدیدآور: - نویسنده: امین بلوری - نویسنده: سعید محمودزاده‌باغبانی
قیمت:۲۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۲۰۰۰۰۰