تعداد يافت شده (۲) صفحه ۱ از ۰
نگهداری و تعمیرات نت: اصول مکانیکی
ناشر: نشر طراح
پدیدآور: - نویسنده: R.Keith - نویسنده: Larry
قیمت:۸۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۸۵۰۰۰۰
برنامه‌ریزی نگهداری و تعمیرات
ناشر:سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی
پدیدآور: - نویسنده: نظام‌الدین فقیه - نویسنده: مرتضی باقرپور
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰