تعداد يافت شده (۲۳) صفحه ۱ از ۲
خلع سلاح افراد خودشیفته
ناشر:اسبار
پدیدآور: - نویسنده: نیل‌ج لاوندر - نویسنده: آلن‌ا کاوایولا
قیمت:۵۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۰۰۰۰۰
رهایی از محرومیت‌های هیجانی دوران کودکی
ناشر:اسبار
پدیدآور: - نویسنده: ‏?لینزی‌سی گیبسن - مترجم: زهرا اندوز
قیمت:۶۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۶۰۰۰۰۰
ذهن‌آگاهی روزانه برای اختلال وسواس: نکات، فنون و مهارت‌های شاد زیستن
ناشر:اسبار
پدیدآور: - نویسنده: جان هرشفیلد - نویسنده: شلا نایسلی
قیمت:۴۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۰۰۰۰۰
رهایی از افکار اضطراب‌زا و افسرده‌ساز
ناشر:اسبار
پدیدآور: - نویسنده: دیویدای. کلارک - مترجم: مهدیس احمدی‌نژاد
قیمت:۴۷۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۷۰۰۰۰
درمان پرخوری هیجانی
ناشر:اسبار
پدیدآور: - نویسنده: دبرا سیفر - مترجم: پریسا همایون
قیمت:۵۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۵۰۰۰۰
تکنیک‌های طرحواره‌درمانی: الگویی مبتنی بر ذهنیت
ناشر:اسبار
پدیدآور: - نویسنده: آرنولد آرنتز - مترجم: حامد برآبادی
قیمت:۴۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۵۰۰۰۰
چگونه به خواسته هایتان دست پیدا کنید؟
ناشر:اسبار
پدیدآور: - نویسنده: پائول هاک - مترجم: ندا صدیقی
قیمت:۱۳۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۳۰۰۰۰
زندانیان نفرت بنیان های فکری استبداد و خشونت
ناشر:
پدیدآور:
قیمت:۶۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۶۵۰۰۰۰
خلع سلاح افراد خود شیفته
ناشر:
پدیدآور:
قیمت:۵۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۰۰۰۰۰
پرسش گری سقراطی در روان درمانی و مشاوره (پرورش هنر و مهارت پرسش گری)
ناشر:اسبار
پدیدآور: - نویسنده: علی صاحبی
قیمت:۵۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۰۰۰۰۰
تکنیک های طرحواره درمانی (الگوی مبتنی بر ذهنیت)
ناشر:اسبار
پدیدآور: - نویسنده: آرنورد آرنتز - نویسنده: گیتا جیکوب
قیمت:۸۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۸۰۰۰۰۰
رهایی از محرومیت های هیجانی دوران کودکی
ناشر:اسبار
پدیدآور: - نویسنده: لینزی گیبسون - مترجم: زهرا اندوز
قیمت:۷۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۷۰۰۰۰۰