تعداد يافت شده (۶۲) صفحه ۱ از ۵
اطلاعات و ارتباطات: شاخه کاردانش استاندارد آموزشی وزارت کار و امور اجتماعی کاربر...
ناشر:اشراقی،صفار
پدیدآور: - نویسنده: سیدعلی موسوی؛مجید
قیمت:۳۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۰۰۰۰۰
تئوری سازمان: ساختار و طرح سازمانی
ناشر:اشراقی،صفار
پدیدآور: - نویسنده: استیون‌پی. رابینز - مترجم: سیدمهدی الوانی؛حسن
قیمت:۳۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۰۰۰۰۰
آموزش جوشکاری قدم به قدم جوشکاری برق - گاز: طبق استاندارد درجه 2
ناشر:اشراقی،صفار
پدیدآور: - نویسنده: رحمان هدایت‌پناه؛محمدرضا
قیمت:۳۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۰۰۰۰۰
تئوریهای سازمان دولتی
ناشر:اشراقی،صفار
پدیدآور: - نویسنده: رابرت‌بی. دنهارت - مترجم: سیدمهدی الوانی؛حسن
قیمت:۳۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۰۰۰۰۰
اصول مدیریت ساخت
ناشر:اشراقی،صفار
پدیدآور: - نویسنده: سعید نعمتی؛امیر
قیمت:۳۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۰۰۰۰۰
حفاظت فنی و ایمنی در برق
ناشر:اشراقی،صفار
پدیدآور: - نویسنده: محسن تقوی‌فر
قیمت:۳۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۰۰۰۰۰
آموزش برق خودرو (به زبان ساده)
ناشر:
پدیدآور: - نویسنده: علی مسگری - نویسنده: هادی قناد
قیمت:۳۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۰۰۰۰۰
آموزش گام به گام C#.NET 2010
ناشر:اشراقی،صفار
پدیدآور: - نویسنده: امین جعفری
قیمت:۴۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۵۰۰۰۰
اصول ماشینهای الکتریکی با کاربردهائی از الکترونیک قدرت
ناشر:اشراقی،صفار
پدیدآور: - نویسنده: محمد حواری - مترجم: مهرداد عابدی؛جلال
قیمت:۳۸۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۸۵۰۰۰۰
تعمیر اتومبیل‌های سواری (هزار سوال و هزار جواب) قابل استفاده برای شرکت‌کنندگان در آزمونهای فنی و حرفه‌ای، آزمون‌های ورودی آموزشکده‌های فنی ...
ناشر:اشراقی،صفار
پدیدآور: - نویسنده: علی‌اصغر ملکیان
قیمت:۳۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۰۰۰۰۰
1000 سوال و 1000 جواب تعمیر لوازم خانگی برقی - حرارتی - گردنده (با راه حل و پاسخ‌نامه)
ناشر:اشراقی،صفار
پدیدآور: - نویسنده: علی مسگری
قیمت:۳۲۸۰۰۰ قیمت سایت:۳۲۸۰۰۰
آموزش گام به گام ASP.NET4 در VB & C# 2010
ناشر:اشراقی،صفار
پدیدآور: - نویسنده: غلامحسین عبادی
قیمت:۳۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۰۰۰۰۰