تعداد يافت شده (۱۴۹) صفحه ۱ از ۱۲
اطلس سنگ شناسی با استفاده از تصاویر میکروسکوپ الکترونی(SEM) ، جعفرزاده ، پژوهشگاه صنعت نفت
ناشر:پژوهشگاه صنعت نفت ، تهران
پدیدآور: - مترجم: مهدی جعفرزاده - نویسنده: جوان ای
قیمت:۹۶۶۸۰۰ قیمت سایت:۹۶۶۸۰۰
اصول مهندسی جداسازی زیستی ، راسخ ، صنعت نفت
ناشر:پژوهشگاه صنعت نفت ، تهران
پدیدآور: - مترجم: بهنام راسخ - نویسنده: راجا گوش
قیمت:۷۹۱۳۰۰ قیمت سایت:۷۹۱۳۰۰
اصول مهندسی حفاظت در برابر حریق و انفجار،نولان،رحیمی منجزی،صنعت نفت
ناشر:
پدیدآور: - نویسنده: دنیس نولان - مترجم: ایرج رحیمی منجزی مسعود پارسی
قیمت:۱۴۸۴۸۰۰ قیمت سایت:۱۴۸۴۸۰۰
آشنایی با عملیات حفاری چاه های نفت و گاز ،رجبی هرسینی ، صنعت نفت
ناشر:
پدیدآور: - نویسنده: علیرضا رجبی هرسینی محمد سلیمانی
قیمت:۵۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۰۰۰۰۰
آموزش شبیه سازی مخازن نفت با نرم افزارهای اکلیپس و E300،صفدریان،صنعت نفت
ناشر:
پدیدآور: - نویسنده: مجتبی صفدریان سعید معزی
قیمت:۵۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۰۰۰۰۰
آموزش شبیه سازی مخازن نفت با نرم افزارهای اکلیپس و E300،صفدریان،صنعت نفت
ناشر:پژوهشگاه صنعت نفت ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: مجتبی صفدریان - نویسنده: سعید معزی
قیمت:۵۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۰۰۰۰۰
اصول خوردگی و رسوب گذاری برای مهندسان نفت ، چیلینگار، اسعدی، صنعت نفت
ناشر:پژوهشگاه صنعت نفت ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: جورج وی.چیلینگار - نویسنده: رایان مورهاچ
قیمت:۵۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۰۰۰۰۰
اصول خوردگی و رسوب گذاری برای مهندسان نفت ، چیلینگار، اسعدی، صنعت نفت
ناشر:
پدیدآور: - نویسنده: جورج وی.چیلینگار رایان مورهاچ - مترجم: آرام اسعدی اسعد اسعدی
قیمت:۵۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۰۰۰۰۰
آزمون های موتوری:روغن موتورهای خودرو،برخورداریون،صنعت نفت
ناشر:پژوهشگاه صنعت نفت ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: ابوالفضل برخورداریون - نویسنده: علیرضا شیری
قیمت:۶۷۵۲۰۰ قیمت سایت:۶۷۵۲۰۰
آزمون های موتوری:روغن موتورهای خودرو،برخورداریون،صنعت نفت
ناشر:
پدیدآور: - نویسنده: ابوالفضل برخورداریون علیرضا شیری گرکانی
قیمت:۵۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۰۰۰۰۰
اصول طراحی،ساخت،نصب و راه اندازی واحدهای نیمه صنعتی در مهندسی شیمی،امیری،صنعت نفت
ناشر:پژوهشگاه صنعت نفت ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: محمد ایازی - نویسنده: شهرام امیری
قیمت:۷۴۵۴۰۰ قیمت سایت:۷۴۵۴۰۰
اصول روانکاری،ویلز،ترکی،صنعت نفت
ناشر:
پدیدآور: - نویسنده: ج.جورج ویلز - مترجم: محمود ترکی محمدحسن ذوقی
قیمت:۲۰۲۲۴۰۰ قیمت سایت:۲۰۲۲۴۰۰