تعداد يافت شده (۶۱) صفحه ۱ از ۵
آموزش جامع اتوکد ج2:راهسازی AutoCAD )Civil 3D 2014)،دلقندی،صانعی
ناشر:صانعی‏ ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: مصطفی دلقندی
قیمت:۱۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۰۰۰۰۰
آموزش جامع اتوکد ج1: AutoCAD )Civil 3D 2020)،دلقندی،صانعی
ناشر:صانعی‏ ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: مصطفی دلقندی
قیمت:۶۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۶۲۰۰۰۰
آموزش جامع اتوکد ج1: AutoCAD )Civil 3D 2014)،دلقندی،صانعی
ناشر:صانعی‏ ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: مصطفی دلقندی
قیمت:۸۷۰۰۰۰ قیمت سایت:۸۷۰۰۰۰
اصول و مبانی حسابداری ج1،جلیلی،صانعی
ناشر:صانعی‏ ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: صابر جلیلی
قیمت:۶۲۸۰۰۰ قیمت سایت:۶۲۸۰۰۰
انگلیسی برای دانشجویان حسابداری،جلالی پور،صانعی
ناشر:صانعی‏ ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: جمال الدین
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
انگلیسی برای دانشجویان علوم پایه،جلالی پور،صانعی
ناشر:صانعی‏ ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: جمال الدین
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
انگلیسی برای دانشجویان فن آوری اطلاعات و ارتباطات،جلالی پور،صانعی
ناشر:صانعی‏ ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: جمال الدین - نویسنده: رامین دهدشت
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
آموزش جامع اتوکد ج3:نقشه برداری AutoCAD )Civil 3D 2014)،دلقندی،صانعی
ناشر:صانعی‏ ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: مصطفی دلقندی
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
اقتصاد خرد براد حسابداری و مدیریت،رستمی ،صانعی
ناشر:صانعی‏ ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: نسرین رستمی
قیمت:۵۴۴۰۰۰ قیمت سایت:۵۴۴۰۰۰
اصول مهندسی حفاری،زمانی،صانعی
ناشر:صانعی‏ ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: علی زمانی - نویسنده: کاوه ابراهیم
قیمت:۴۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۰۰۰۰۰
AUTO CAD 2006 بدون نیاز به مهارت پیشین ، فرای ، کفاش
ناشر:صانعی‏ ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: دیوید فرای - مترجم: آزاده کفاش
قیمت:۵۲۸۰۰۰ قیمت سایت:۵۲۸۰۰۰
AUTO CAD 2006 بدون نیاز به مهارت پیشین ، فرای ، کفاش
ناشر:صانعی‏ ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: دیوید فرای - مترجم: آزاده کفاش
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰