تعداد يافت شده (۷۶) صفحه ۱ از ۶
آشنایی با مبانی چاپ و نشر،باب الحوائجی،چاپار
ناشر:چاپار ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: فهیمه باب
قیمت:۵۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۰۰۰۰۰
ارزیابی پایگاه های اطلاعاتی علمی ، مبانی و روش ها ، فتاحی ، چاپار
ناشر:چاپار ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: سمیه فتاحی - نویسنده: محمدجواد ارشادی
قیمت:۶۷۰۰۰۰ قیمت سایت:۶۷۰۰۰۰
اینترنت اشیاء برای شهرهای هوشمند ، اصنافی ، چاپار
ناشر:چاپار ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: ولید اعجاز - نویسنده: آلاگان آنپلاگان
قیمت:۳۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۰۰۰۰۰
ارزیابی علم،فناوری و نوآوری،نامداریان،چاپار
ناشر:چاپار ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: لیلا نامداریان - نویسنده: نادیا کلانتری
قیمت:۱۵۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۵۰۰۰۰۰
آموزش سریع MATLAB و کاربرد آن درمهندسی برق،شعبانیان،چاپار
ناشر:چاپار ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: محسن شعبانیان - نویسنده: ندا پناه
قیمت:۵۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۰۰۰۰۰
آینده پژوهی مروری بر روش های منتخب ، خزایی
ناشر:چاپار ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: سعید خزایی - نویسنده: امیر ناظمی
قیمت:۴۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۰۰۰۰۰
آینده نگاری علم و فناوری و اثرات آن در سیاستگذاری،نامداریان،چاپار
ناشر:چاپار ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: علیرضا حسن - نویسنده: لیلا نامداریان
قیمت:۱۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۰۰۰۰۰
اطلاعات و جامعه نوین جهانی،درودی،چاپار
ناشر:چاپار ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: فریبرز درودی - نویسنده: نرگس محمدعلیپور
قیمت:۶۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۶۰۰۰۰۰
آشنایی با بانک های اطلاعاتی،محمدی فرد،چاپار
ناشر:چاپار ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: داود محمدی
قیمت:۳۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۰۰۰۰۰
استانداردهای ابرداده ای ، احمدی ، چاپار
ناشر:چاپار ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: نیکوسادات احمدی - نویسنده: فرخنده سادات
قیمت:۳۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۰۰۰۰۰
اصول و خدمات مرجع کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی،دیانی،چاپار
ناشر:چاپار ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: محمدحسین دیانی
قیمت:۳۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۰۰۰۰۰
بازیابی پیوسته: نظامها و روشها ، علیجانی
ناشر:چاپار ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: رحیم علیجانی - نویسنده: لیلا دهقانی
قیمت:۳۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۰۰۰۰۰