تعداد يافت شده (۲۶۰) صفحه ۱ از ۲۲
آزمایشگاه مکانیک سیالات ، قره یالی ، دیباگران
ناشر:دیباگران ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: سید سعیده
قیمت:۴۳۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۳۰۰۰۰
Access2013، نوبخت،دیباگران
ناشر:دیباگران ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: بهنام نوبخت
قیمت:۲۴۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۴۰۰۰۰
Linux+(سطح یک،دوومدیریت شبکه)،دیباگران
ناشر:دیباگران ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: سپهر کاویانی
قیمت:۲۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۲۰۰۰۰
PowerPoint Advanced 2013 ،محرمی،دیباگران
ناشر:دیباگران ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: سپیده محرمی
قیمت:۱۹۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۹۰۰۰۰
Simulinkو کاربردهای آن در مهندسی ، شادکام انور، دیباگران
ناشر:دیباگران ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: بهاره مرادی - نویسنده: حسن شادکام
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
آرشیو سه دهه آزمون ارشد و دکتری بیوشیمی ج1(و4)، پاسالار، دیباگران
ناشر:دیباگران ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: پروین پاسالار - نویسنده: پانته آ
قیمت:۲۱۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۱۰۰۰۰
آرشیو سه دهه آزمون ارشد و دکتری بیوشیمی ج2(و4)،پاسالار، دیباگران
ناشر:دیباگران ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: پروین پاسالار - نویسنده: پانته آ
قیمت:۲۱۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۱۰۰۰۰
آزمون کاردانی به کارشناسی میکروبیولوژی بهداشت دام،فروتن ،دیباگرن
ناشر:دیباگران ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: فرهنگ فاتحی - نویسنده: عیسی فروتن
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
آزمون کاردانی به کارشناسی و ارشدهیدرولیک (ویرایش جدید)،داننده مهر، دیباگران
ناشر:دیباگران ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: علی داننده
قیمت:۳۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۰۰۰۰۰
Dreamweaver 8 (همراه cd) کاردانش ، دیباگران
ناشر:دیباگران ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: علی اکبر
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
آزمون ارشد و دکتری بهداشت حرفه ای،احمدی فر،دیباگران
ناشر:دیباگران ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: علیرضا احمدی
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
10 مقاله ای که از هاروارد باید بخوانید (ارتباطات) ، قدیری
ناشر:دیباگران ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: خسرو مهدی
قیمت:۱۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۵۰۰۰۰