تعداد يافت شده (۱۱) صفحه ۱ از ۱
اصول و مبانی جنگ الکترونیک
ناشر:
پدیدآور: - نویسنده: مسعود جبرائیلی - نویسنده: علی شادمان‌پور
قیمت:۴۱۶۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۱۶۰۰۰۰
بال‌های شکسته: پژوهشی بر پیشینه سوانح پروازی ایران در یکصد سال گذشته
ناشر:
پدیدآور: - نویسنده: محمدرضا بابایی
قیمت:۴۴۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۴۸۰۰۰۰
پیشتازی قدرت هوایی در آینده
ناشر:
پدیدآور: - نویسنده: محمدرضا مروی‌نام - مترجم: ---
قیمت:۱۵۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۵۰۰۰۰۰
تاریخ نبردهای هوایی دفاع مقدس: عملیات مشترک والفجر - 8 (نبردهای هوایی زمستان 1364 و بهار 1365)
ناشر:
پدیدآور: - نویسنده: حسین خلیلی - نویسنده: علیرضا نمکی‌عراقی
قیمت:۵۲۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۲۸۰۰۰۰
تاریخ نبردهای هوایی دفاع مقدس: نبرد هوایی از فروردین تا آذر 1364: با رویکرد پدافند در برابر حمله به سازه‌های نفتی و تشدید جنگ نفت‌کش‌ها
ناشر:
پدیدآور: - نویسنده: حسین خلیلی - نویسنده: علیرضا نمکی‌عراقی
قیمت:۵۲۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۲۸۰۰۰۰
تاریخ نبردهای هوایی دفاع مقدس: نبرد هوایی سال 1363: با رویکرد عملیات بدر و تشدید جنگ شهرها
ناشر:
پدیدآور: - نویسنده: حسین خلیلی - نویسنده: علیرضا نمکی‌عراقی
قیمت:۵۱۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۱۲۰۰۰۰
تامکت‏‌های ایرانی:‌ نقش هواپیمای «اف - ۱۴» در دفاع مقدس
ناشر:
پدیدآور: - نویسنده: سیدمحمد مسبوق - نویسنده: عزیز نصیرزاده
قیمت:۶۴۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۶۴۰۰۰۰۰
روندهای جهانی اقتصادی و آینده نبرد: محیط جهانی در حال تغییر و پیامدهای آن برای نیروی هوایی ایالات متحده آمریکا
ناشر:
پدیدآور: - نویسنده: ناتان چندلر - نویسنده: هواردج. شتس
قیمت:۱۳۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۳۵۰۰۰۰
محیط‌زیست، جغرافیا و آینده نبرد: محیط جهانی در حال تغییر و پیامدهای آن برای نیروی هوایی ایالات متحده آمریکا
ناشر:
پدیدآور: - نویسنده: کرت کلاین - نویسنده: شیرا افرون
قیمت:۱۳۶۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۳۶۰۰۰۰
من فانتوم هستم
ناشر:
پدیدآور: - نویسنده: علیرضا شریفی‌پور
قیمت:۱۵۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۵۲۰۰۰۰۰
هواشناسی جاده: پژوهشی پیرامون تاثیرات عوامل جوی بر جاده، خودرو، راننده و فرآیند رانندگی
ناشر:
پدیدآور: - نویسنده: محمدرضا بابائی
قیمت:۳۵۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۵۲۰۰۰۰