تعداد يافت شده (۳۰) صفحه ۱ از ۲
تاریخ بیهقی، روایتی سینمایی
ناشر:بنیاد سینمایی فارابی
پدیدآور: - ویراستار: شیرزاد طایفی - نویسنده: علیرضا پورشبانان
قیمت:۱۱۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۱۰۰۰۰۰
چگونه از هر چیزی "فیلم‌نامه" اقتباس کنیم
ناشر:بنیاد سینمایی فارابی
پدیدآور: - مترجم: بابک تبرایی - نویسنده: ریچارد کریوولن
قیمت:۵۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۰۰۰۰۰
25 سال سینمای ایران: گزیده فیلم‌های کوتاه
ناشر:بنیاد سینمایی فارابی
پدیدآور: - نویسنده: پیتردبلیو ری - نویسنده: دیویدکی ایروینگ
قیمت:۱۴۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۴۲۰۰۰۰
دریافت نور: جست‌وجوی خداوند در سینما = Catching lisght: looking for God in the movies
ناشر:
پدیدآور: - نویسنده: ری‌ام انکر
قیمت:۵۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۰۰۰۰۰
در فاصله‌ی دو صحنه: هنر تمهیدات انتقالی (آن‌چه فیلمنامه‌نویسان، کارگردانان و تدوینگران باید درباره‌ی تمهیدات انتقالی در سینما بدانند)
ناشر:
پدیدآور: - نویسنده: جفری‌مایکل بیز - مترجم: سعود مدنی
قیمت:۴۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۰۰۰۰۰
رهایی از شاوشنک
ناشر:بنیاد سینمایی فارابی
پدیدآور: - مترجم: حمیدرضا گرشاسبی - نویسنده: فرانک دارابونت
قیمت:۵۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۰۰۰۰۰
در یک چشم به هم زدن
ناشر:
پدیدآور:
قیمت:۵۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۰۰۰۰۰
اصول اساسی کارگردانی سینما: پیش از فیلم‌برداری، فیلم خود را ببینید
ناشر:بنیاد سینمایی فارابی
پدیدآور: - مترجم: شاپور عظیمی - نویسنده: نیکولاس‌تی. پرافرز
قیمت:۱۹۰۰۸۰۰ قیمت سایت:۱۹۰۰۸۰۰
ایده‌ی کارگردان: راهی به سوی کارگردانی عالی
ناشر:بنیاد سینمایی فارابی
پدیدآور: - نویسنده: کن دنسیگر - مترجم: نفیسه سادات
قیمت:۱۴۵۹۲۰۰ قیمت سایت:۱۴۵۹۲۰۰
پیش درآمدی بر فیلم
ناشر:بنیاد سینمایی فارابی
پدیدآور: - مترجم: فتاح محمدی - نویسنده: ویلیام فیلیپس
قیمت:۱۹۷۱۲۰۰ قیمت سایت:۱۹۷۱۲۰۰
دویست فیلم برگزیده برای بچه‌ها در تمامی گروه‌های سنی
ناشر:
پدیدآور: - نویسنده: فیلیپ اسلیمن
قیمت:۵۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۰۰۰۰۰
اخلاق هنر از نگاه فارابی
ناشر:بنیاد سینمایی فارابی
پدیدآور: - به‌اهتمام: مریم رهبر - نویسنده: نادیا مفتونی
قیمت:۵۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۰۰۰۰۰