تعداد يافت شده (۱۴۳) صفحه ۱ از ۱۲
انسان و سمبول هایش (متن کامل)
ناشر:دایره
پدیدآور: - مترجم: حسن اکبریان - نویسنده: کارل گ.یونگ
قیمت:۱۷۷۲۸۰۰ قیمت سایت:۱۷۷۲۸۰۰
انسان و سمبولهایش
ناشر:دایره
پدیدآور: - نویسنده: کارل‌گوستاو یونگ - نویسنده: ماری لویزفون‌فرانتس
قیمت:۱۷۷۲۸۰۰ قیمت سایت:۱۷۷۲۸۰۰
10 اشتباه نابخشودنی در بازاریابی (نشانه‌ها و راه‌حل‌ها)
ناشر:دایره
پدیدآور: - مترجم: اصغر اندرودی - نویسنده: فیلیپ کاتلر
قیمت:۸۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۸۵۰۰۰۰
28 روز تا مطالعه بدون عینک (روشی جدید و طبیعی برای بهبود قدرت بینایی)
ناشر:دایره
پدیدآور: - مترجم: اصغر اندرودی - نویسنده: لیزته شل
قیمت:۱۹۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۹۵۰۰۰۰
آگاهانه خوردن (پایان بخشیدن به خوردن بدون فکر و لذت بردن از ارتباط متوازن)
ناشر:دایره
پدیدآور: - مترجم: اصغر اندرودی - نویسنده: سوزان آلبرز
قیمت:۱۴۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۴۰۰۰۰۰
اصول رهبری عامل موفقیت پروژه
ناشر:دایره
پدیدآور: - مترجم: بهزاد رمضانی - نویسنده: تامس جولی
قیمت:۱۵۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۵۰۰۰۰۰
اصول مسافرتهای تجاری
ناشر:دایره
پدیدآور: - نویسنده: رضا خزاعی
قیمت:۷۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۷۵۰۰۰۰
انسان و اسطوره هایش (به سوی شناخت ناخودآگاه)
ناشر:دایره
پدیدآور: - نویسنده: کارل گوستاو - نویسنده: جوزف لوئیس
قیمت:۶۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۶۵۰۰۰۰
آخرین سخنرانی
ناشر:دایره
پدیدآور: - مترجم: صدیقه ابراهیمی - نویسنده: رندی پوش
قیمت:۱۳۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۳۰۰۰۰۰
اشتباه دکارت
ناشر:دایره
پدیدآور: - نویسنده: آنتونیو داماسیو - مترجم: مهوش سهرابی
قیمت:۱۸۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۸۵۰۰۰۰
اژدهای سرخ
ناشر:دایره
پدیدآور: - نویسنده: توماس هریس - مترجم: سهیل صفاری
قیمت:۱۷۹۲۰۰۰ قیمت سایت:۱۷۹۲۰۰۰
اصول رهبری عامل موفقیت پروژه
ناشر:
پدیدآور: - مترجم: بهزاد رمضانی - نویسنده: تامس جولی
قیمت:۵۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۰۰۰۰۰