تعداد يافت شده (۲۸۸) صفحه ۱ از ۲۴
MATLAB در مهندسی عمران
ناشر:
پدیدآور: - نویسنده: محمدمهدی،احمدی
قیمت:۲۵۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۵۰۰۰۰۰
آغاز کار با ADO. Net 3.5
ناشر:
پدیدآور: - نویسنده: بیل همیلتون
قیمت:۳۴۱۱۲۰۰ قیمت سایت:۳۴۱۱۲۰۰
آشنایی با صنعت چاپ و نشر
ناشر:
پدیدآور: - نویسنده: سید جلیل،شاهری
قیمت:۲۵۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۵۰۰۰۰۰
Labview برای همه
ناشر:دانشگاهی کیان
پدیدآور: - نویسنده: جان اسیک - مترجم: خلیل کولیوند
قیمت:۴۰۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۰۰۰۰۰۰
Excel: فرمول‌ها و توابع
ناشر:
پدیدآور: - نویسنده: کن بلانمن
قیمت:۲۲۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۲۵۰۰۰۰
آسان‌آموز تمرینی Autodesk 3ds Max 2013
ناشر:
پدیدآور: - نویسنده: علی محمودی
قیمت:۷۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۷۵۰۰۰۰
آسان آموز تمرینی Autodesk 3ds Max 2010
ناشر:
پدیدآور:
قیمت:۱۴۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۴۰۰۰۰۰
آغاز برنامه‌نویسی با #F
ناشر:
پدیدآور: - نویسنده: آرمان،اسد سنگابی
قیمت:۸۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۸۵۰۰۰۰
آسان آموز تمرینی 3DS MAX 2010
ناشر:
پدیدآور:
قیمت:۵۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۰۰۰۰۰
300 مدار
ناشر:
پدیدآور: - نویسنده: الکتورالکترونیکس
قیمت:۱۵۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۵۰۰۰۰۰
304 مدار
ناشر:
پدیدآور: - نویسنده: الکتورالکترونیکس
قیمت:۱۵۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۵۰۰۰۰۰
آموزش CodeVision AVR
ناشر:
پدیدآور:
قیمت:۵۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۰۰۰۰۰