تعداد يافت شده (۱۲۱) صفحه ۱ از ۱۰
آموزش گام به گام تئوری مفهومی موسیقی
ناشر:
پدیدآور: - مترجم: ‏‫ - نویسنده: زهرا سادات موسوی
قیمت:۱۹۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۹۰۰۰۰۰
آموزش راه‌حل محور (برای بهبود رفتار و نمرات دانش‌آموزان، حمایت والدین و روحیه‌ی معلمان)
ناشر:
پدیدآور: - نویسنده: محمدصادق خیمه‌کبود - مترجم: حمد ضیایی‌موید;محمدصادق
قیمت:۱۴۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۴۰۰۰۰۰
30استراتژی بدون نقص برای بهبود مشارکت افراد در آموزش
ناشر:
پدیدآور: - نویسنده: شرکت گیم‌لرن، - مترجم: احمد جوان‌جعفری،
قیمت:۶۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۶۵۰۰۰۰
API بعنوان محصول
ناشر:
پدیدآور: - نویسنده: حامد شیدائیان،
قیمت:۲۰۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۵۰۰۰۰
HOMER Pro® افزار راهنمای جامع نرم
ناشر:
پدیدآور: - نویسنده: فرشید فروتن،
قیمت:۳۹۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۹۰۰۰۰۰
آموزش برنامه نویسی ‌C با زبان خودمونی
ناشر:
پدیدآور: - نویسنده: محمدرضا شکراللهی،
قیمت:۴۰۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۰۰۰۰۰۰
آموزش صفر تا 100 تابلو روان + سه نرم‌افزار کاربردی
ناشر:
پدیدآور: - نویسنده: پویان اصغریان،
قیمت:۱۶۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۶۵۰۰۰۰
Latex آموزش کاربردی
ناشر:
پدیدآور: - نویسنده: موسی عبادی
قیمت:۹۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۹۵۰۰۰۰
RHCE دستورات، کدها، مثا لها و سناریوهای عملی اجرا شده در مدرک بین المللی
ناشر:
پدیدآور: - نویسنده: سید حسین
قیمت:۱۹۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۹۵۰۰۰۰
RHCSA دستورات، کدها، مثا لها و سناریوهای عملی اجرا شده در مدرک بین المللی
ناشر:
پدیدآور: - نویسنده: سید حسین
قیمت:۱۹۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۹۵۰۰۰۰
Four in one گنجینه مهارت آزمون‌ها با
ناشر:
پدیدآور: - نویسنده: رضا سعیدی‌نیا
قیمت:۱۹۷۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۹۷۰۰۰۰
35 پروژه با میکروکنترلر ARM
ناشر:کاتوزی
پدیدآور: - نویسنده: برت‌وان دام - مترجم: لیلا قنبری‌یوسف‌آباد
قیمت:۱۱۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۱۵۰۰۰۰