تعداد يافت شده (۴) صفحه ۱ از ۰
تاریخ ادبیات ایران (1)
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت)
پدیدآور: - نویسنده: سیدعلی‌اصغر میرباقری‌فرد - نویسنده: غلامحسین شریفی‌ولدانی
قیمت:۳۳۸۰۰۰ قیمت سایت:۳۳۸۰۰۰
نگاهی تحلیلی به علم بیان
ناشر:سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی
پدیدآور: - نویسنده: حسین آقاحسینی - نویسنده: محبوبه همتیان
قیمت:۲۰۵۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۵۰۰۰
عملیات حرارتی: مفاهیم و آزمایشگاه
ناشر: نشر طراح
پدیدآور: - نویسنده: خسرو مهدی‌پورعطایی - نویسنده: عبدالمجید فرهاد‌ناتو
قیمت:۵۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۰۰۰۰۰
تاریخ ادبیات ایران (2)
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت)
پدیدآور: - نویسنده: سیدعلی‌اصغر میرباقری‌فرد - نویسنده: غلامحسین شریفی‌ولدانی
قیمت:۶۲۵۳۰۰ قیمت سایت:۶۲۵۳۰۰