تعداد يافت شده (۱) صفحه ۱ از ۰
روانشناسی فوتبال (تکنیک‌های روانشناسی پیشرفته برای فوتبالیست‌ها)
ناشر:توپ
پدیدآور: - نویسنده: دن آبراهام - مترجم: هاشم فعال‌؛وحید
قیمت:۱۰۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۰۰۰۰۰۰