تعداد يافت شده (۱) صفحه ۱ از ۰
مبانی مدیریت در کارخانه های مواد غذایی،گیتی کریم،د.تهران
ناشر:دانشگاه تهران
پدیدآور: - نویسنده: گیتی کریم - نویسنده: سعیده سیف
قیمت:۵۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۰۰۰۰۰