تعداد يافت شده (۲) صفحه ۱ از ۰
فوتبال محکم (تکنیک ساده روان شناسی فوتبال جهت پیشرفت در بازی)
ناشر:علوم ورزشی
پدیدآور: - نویسنده: دن آبراهام - مترجم: هاشم فعال
قیمت:۲۰۹۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۹۰۰۰۰
روانشناسی فوتبال (تکنیک‌های روانشناسی پیشرفته برای فوتبالیست‌ها)
ناشر:توپ
پدیدآور: - نویسنده: دن آبراهام - مترجم: هاشم فعال‌؛وحید
قیمت:۱۰۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۰۰۰۰۰۰