تعداد يافت شده (۳) صفحه ۱ از ۰
تاریخ نبردهای هوایی دفاع مقدس: عملیات مشترک والفجر - 8 (نبردهای هوایی زمستان 1364 و بهار 1365)
ناشر:
پدیدآور: - نویسنده: حسین خلیلی - نویسنده: علیرضا نمکی‌عراقی
قیمت:۵۲۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۲۸۰۰۰۰
تاریخ نبردهای هوایی دفاع مقدس: نبرد هوایی از فروردین تا آذر 1364: با رویکرد پدافند در برابر حمله به سازه‌های نفتی و تشدید جنگ نفت‌کش‌ها
ناشر:
پدیدآور: - نویسنده: حسین خلیلی - نویسنده: علیرضا نمکی‌عراقی
قیمت:۵۲۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۲۸۰۰۰۰
تاریخ نبردهای هوایی دفاع مقدس: نبرد هوایی سال 1363: با رویکرد عملیات بدر و تشدید جنگ شهرها
ناشر:
پدیدآور: - نویسنده: حسین خلیلی - نویسنده: علیرضا نمکی‌عراقی
قیمت:۵۱۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۱۲۰۰۰۰