تعداد يافت شده (۱) صفحه ۱ از ۰
ابزارهای تدریس: روش‌ها و رسانه‌های جدید تدریس در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی
ناشر:سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی
پدیدآور: - مترجم: احمدرضا نصراصفهانی - نویسنده: بارباراگراس دیویس
قیمت:۲۹۷۵۶۰۰ قیمت سایت:۲۹۷۵۶۰۰