تعداد يافت شده (۲) صفحه ۱ از ۰
بازاریابی محصولات کشاورزی
ناشر:دانشگاه پیام نور
پدیدآور: - نویسنده: بابک پیکرستان
قیمت:۵۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۰۰۰۰۰
علف های هرز و کنترل آنها به همراه اطلس رنگی 70 گونه رایج کشور،سیفی،سروا
ناشر:سروا ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: محمدرضا سیفی - نویسنده: بابک پیکرستان
قیمت:۱۹۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۹۰۰۰۰۰