تعداد يافت شده (۷) صفحه ۱ از ۱
مباحث اجرایی طراحی شهری (درآمدی بر تحقق‌پذیری طرح‌های طراحی شهری)
ناشر:دانشگاه پیام نور
پدیدآور: - نویسنده: صابر زند - نویسنده: حیدر جهانبخش
قیمت:۱۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۰۰۰۰۰
معماری ساختمان سبز به زبان تصویر،چینگ،جهان بخش،کتابکده کسری
ناشر:کتابکده کسری ، مشهد
پدیدآور: - نویسنده: فرانسیس چینگ - نویسنده: ایان شپیرو
قیمت:۲۸۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۸۵۰۰۰۰
ارتباط غیرکلامی زبان گویای فضای شهری
ناشر:
پدیدآور: - نویسنده: حیدر جهانبخش
قیمت:۹۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۹۵۰۰۰۰
بازشناسی شاخص های فطری شهر اسلامی (بر پایه رویکردهای نظری استاد شهید مرتضی مطهری)
ناشر:
پدیدآور: - نویسنده: حیدر جهانبخش
قیمت:۵۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۰۰۰۰۰
حیاط در بلندمرتبه های مسکونی
ناشر:
پدیدآور: - نویسنده: حیدر جهانبخش
قیمت:۵۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۰۰۰۰۰
تاسیسات و زیرساخت‌های شهری (رشته مهندسی شهرسازی)
ناشر:دانشگاه پیام نور
پدیدآور: - نویسنده: حیدر جهانبخش - نویسنده: علیرضا صابرمنش
قیمت:۸۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۸۵۰۰۰۰
بیان معماری،صدیق،کتابکده کسری
ناشر:کتابکده کسری ، مشهد
پدیدآور: - نویسنده: مرتضی صدیق - نویسنده: حیدر جهانبخش
قیمت:۷۸۳۲۰۰ قیمت سایت:۷۸۳۲۰۰