تعداد يافت شده (۲) صفحه ۱ از ۰
راهنمای طراحی،اجرا،بازرسی و نظارت شبکه گاز،بابازاده،صنعت نفت
ناشر:پژوهشگاه صنعت نفت ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: محمدرضا جعفرزاده - نویسنده: بهزاد بابازاده
قیمت:۱۶۷۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۶۷۰۰۰۰
پرورش ، نگهداری و تکثیر گیاهان فضای آزاد ، شریعت پناهی،سپهر
ناشر:سپهر ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: محمد صانعی - نویسنده: بهزاد بابازاده
قیمت:۱۲۷۱۹۰۰ قیمت سایت:۱۲۷۱۹۰۰