تعداد يافت شده (۶) صفحه ۱ از ۰
مرجع محاسبات تاسیسات مکانیکی ساختمان،وکیل الرعایا،صانعی
ناشر:صانعی‏ ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: وحید وکیل
قیمت:۱۴۶۴۰۰۰ قیمت سایت:۱۴۶۴۰۰۰
دستیار مهندس(تاسیسات مکانیکی ساختمان)وکیل الرعایا،صانعی
ناشر:صانعی‏ ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: وحید وکیل
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
طراحی موتورخانه ، تاسیسات مکانیکی ساختمان،وکیل الرعایا،صانعی
ناشر:صانعی‏ ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: وحید وکیل
قیمت:۳۳۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۳۰۰۰۰
محاسبات سریع تهویه مطبوع،وکیل الرعایا،صانعی
ناشر:صانعی‏ ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: وحید وکیل
قیمت:۳۵۶۰۰۰ قیمت سایت:۳۵۶۰۰۰
طراحی سیستم های HVAC با نرم افزار CARRIER 2010، وکیل الرعایا
ناشر:صانعی‏ ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: وحید وکیل
قیمت:۸۹۶۰۰۰ قیمت سایت:۸۹۶۰۰۰
محاسبات سرانگشتی تاسیسات مکانیکی ساختمان باCD،وکیل الرعایا،صانعی
ناشر:صانعی‏ ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: وحید وکیل
قیمت:۴۴۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۴۰۰۰۰