تعداد يافت شده (۴) صفحه ۱ از ۰
راهنمای طراحی،اجرا،بازرسی و نظارت شبکه گاز،بابازاده،صنعت نفت
ناشر:پژوهشگاه صنعت نفت ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: محمدرضا جعفرزاده - نویسنده: بهزاد بابازاده
قیمت:۱۶۷۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۶۷۰۰۰۰
مکانیک رودخانه،ژولین،جعفرزاده،د.فردوسی
ناشر:دانشگاه فردوسی ، مشهد
پدیدآور: - نویسنده: پی یر - مترجم: محمدرضا جعفرزاده
قیمت:۱۷۱۷۴۰۰ قیمت سایت:۱۷۱۷۴۰۰
مکانیک رودخانه،ژولین،جعفرزاده،د.فردوسی
ناشر:دانشگاه فردوسی ، مشهد
پدیدآور: - نویسنده: پی یر - مترجم: محمدرضا جعفرزاده
قیمت:۱۷۱۷۴۰۰ قیمت سایت:۱۷۱۷۴۰۰
تغذیه نوزاد با شیر مادر ، پیرسرائی
ناشر:حق شناس ، رشت
پدیدآور: - نویسنده: ساپنا سامانت - مترجم: زربخت انصاری
قیمت:۵۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۰۰۰۰۰