تعداد يافت شده (۱۷) صفحه ۱ از ۱
اصول و راهنمای تعمیر و عیب یابی تلفن
ناشر:الماس دانش
پدیدآور: - نویسنده: استیون بیگلو - مترجم: رضا خوش
قیمت:۱۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۸۰۰۰۰
تغییر آب و هوا و میراث جهانی(مطالعات موردی)،گولته،خوش رفتار،س.جهادتهران
ناشر:سازمان جهاددانشگاهی ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: آگوستین گولته - مترجم: رضا خوش
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
تغییر آب و هوا و میراث جهانی،یانگ،خوش رفتار،س.جهادتهران
ناشر:سازمان جهاددانشگاهی ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: کریستوفر یانگ - مترجم: رضا خوش
قیمت:۱۶۵۰۰۰ قیمت سایت:۱۶۵۰۰۰
آموزش اصول سرپرستی (مقدماتی) ، خوش دامن،تورنگ
ناشر:تورنگ ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: مسعود ابراهیمی - نویسنده: رضا خوش
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
305 مدار ، الکترونیکس ، خوش کیش
ناشر:کانون نشر علوم ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: الکتور الکترونیکس - مترجم: رضا خوش
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
حفاظت مناطق کارست و غارها ، خوش رفتار
ناشر:حق شناس ، رشت
پدیدآور: - نویسنده: رضا خوش
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
300 مدار
ناشر:دانشگاهی کیان
پدیدآور: - نویسنده: رضا خوش
قیمت:۳۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۵۰۰۰۰
301 مدار،خوش‏ کیش‏،کیان رایانه
ناشر:کانون نشر علوم ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: اکتور الکترونیکس - مترجم: رضا خوش
قیمت:۳۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۵۰۰۰۰
302 مدار،خوش کیش،کیان رایانه
ناشر:کیان رایانه ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: الکتور الکترونیکس - مترجم: رضا خوش
قیمت:۳۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۵۰۰۰۰
303 مدار،خوش کیش،کیان رایانه سبز
ناشر:کیان رایانه سبز ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: الکتور الکترونیکس - مترجم: رضا خوش
قیمت:۳۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۵۰۰۰۰
304 مدار
ناشر:دانشگاهی کیان
پدیدآور: - نویسنده: رضا خوش
قیمت:۳۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۵۰۰۰۰
اصول هیدرولوژی جغرافیایی ، نپ ، خوش رفتار
ناشر:دانشگاه آزاد ، رشت
پدیدآور: - نویسنده: برایان جی - مترجم: رضا خوش
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰