تعداد يافت شده (۵) صفحه ۱ از ۰
اقتصاد مدیریت با تأکید بر تئوری نظریه های بازی
ناشر:دانشگاه علامه طباطبایی
پدیدآور: - نویسنده: شهزاد برومند
قیمت:۸۶۰۰۰۰ قیمت سایت:۸۶۰۰۰۰
اقتصاد مواد مخدر با رویکردی بر مبنای اقتصاد خرد
ناشر:دانشگاه علامه طباطبایی
پدیدآور: - نویسنده: شهزاد برومند
قیمت:۱۰۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۰۰۰۰۰۰
اقتصاد کسب و کار
ناشر:دانشگاه علامه طباطبایی
پدیدآور: - نویسنده: شهزاد برومند
قیمت:۶۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۶۵۰۰۰۰
اقتصاد بازرگانی (کسب و کار) با تکیه بر مبانی اقتصاد
ناشر:بازتاب
پدیدآور: - نویسنده: اندرو گیلسپی - مترجم: شهزاد برومند
قیمت:۱۷۵۱۲۰۰ قیمت سایت:۱۷۵۱۲۰۰
اقتصاد مدیریت با تاکید بر تئوری بازی‌ها
ناشر:دانشگاه علامه طباطبایی
پدیدآور: - نویسنده: تیموتی‌سی.جی. فیشر - نویسنده: رابرت‌جی. واشیک
قیمت:۲۳۱۶۱۶۰ قیمت سایت:۲۳۱۶۱۶۰