تعداد يافت شده (۲) صفحه ۱ از ۰
اقتصاد کسب و کار
ناشر:دانشگاه علامه طباطبایی
پدیدآور: - نویسنده: اندرو گیلسپی - مترجم: شهزاد برومند‌جزی
قیمت:۲۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۵۰۰۰۰
اقتصاد بازرگانی (کسب و کار) با تکیه بر مبانی اقتصاد
ناشر:بازتاب
پدیدآور: - نویسنده: اندرو گیلسپی - مترجم: شهزاد برومند
قیمت:۱۷۵۱۲۰۰ قیمت سایت:۱۷۵۱۲۰۰