تعداد يافت شده (۳) صفحه ۱ از ۰
آشنایی با تراشه های FPGA و زبان VHDL،فارغی،کانون نشرعلوم
ناشر:کانون نشر علوم ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: کاوه فارغی
قیمت:۱۵۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۵۵۰۰۰۰
اصول طراحی بردهای پیشرفته
ناشر:کانون نشر علوم
پدیدآور: - ویراستار: سیدعلی منوری - نویسنده: کاوه فارغی
قیمت:۱۰۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۰۵۰۰۰۰
اصول و کار با میکروکنترلرهای ARM،فارغی،کانون نشرعلوم
ناشر:کانون نشر علوم ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: کاوه فارغی
قیمت:۱۴۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۴۵۰۰۰۰