تعداد يافت شده (۵) صفحه ۱ از ۰
دستورالعمل آزمایشگاه قیر و آسفالت (منطبق بر استانداردهای ASTM)
ناشر:دانشگاه امام حسین (ع)
پدیدآور: - نویسنده: حسن درگاهی
قیمت:۱۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۰۰۰۰
رهبری در مدیریت
ناشر:دانشگاه امام حسین (ع)
پدیدآور: - نویسنده: حسن درگاهی
قیمت:۳۱۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۱۰۰۰۰
تحلیلی بر اقتصاد کلان و آینده‌نگری رشد اقتصادی ایران
ناشر:موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی
پدیدآور: - نویسنده: حسن درگاهی - ویراستار: مازیار چابک
قیمت:۴۴۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۴۰۰۰۰
بهره‌وری صنعت ایران: بررسی توان رقابت‌پذیری بنگاه‌های صنعتی
ناشر:دنیای اقتصاد
پدیدآور: - نویسنده: مسعود نیلی - نویسنده: حسن درگاهی
قیمت:۴۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۰۰۰۰۰
دولت و رشد اقتصادی در ایران
ناشر:نشر نی
پدیدآور: - نویسنده: مسعود نیلی - نویسنده: حسن درگاهی
قیمت:۲۴۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۴۰۰۰۰