تعداد يافت شده (۳) صفحه ۱ از ۰
اصول طراحی بردهای پیشرفته
ناشر:کانون نشر علوم
پدیدآور: - ویراستار: سیدعلی منوری - نویسنده: کاوه فارغی
قیمت:۱۰۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۰۵۰۰۰۰
تجزیه و تحلیل سیگنال‌ها و سیستم‌ها
ناشر:کانون نشر علوم
پدیدآور: - ویراستار: سیدعلی منوری - نویسنده: اکبر درگاهی
قیمت:۵۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۰۰۰۰۰
مدارهای مخابراتی عملیاتی
ناشر:کانون نشر علوم
پدیدآور: - نویسنده: محمدسجاد صدوق - نویسنده: حمیدرضا عابدمسرورخواه
قیمت:۹۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۹۸۰۰۰۰