تعداد يافت شده (۱۹) صفحه ۱ از ۲
آشنایی با بانکهای اطلاعاتی (رشته کتابداری)
ناشر:دانشگاه پیام نور
پدیدآور: - نویسنده: آتش جعفرنژاد - نویسنده: رحیم علیجانی
قیمت:۵۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۰۰۰۰۰
آشنایی با علم‌سنجی (رشته کتابداری و اطلاع‌رسانی)
ناشر:دانشگاه پیام نور
پدیدآور: - نویسنده: رحیم علیجانی
قیمت:۵۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۰۰۰۰۰
بازیابی پیوسته: نظامها و روشها
ناشر:
پدیدآور: - نویسنده: رحیم علیجانی
قیمت:۵۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۰۰۰۰۰
English in library and information scinces (1) متون زبان تخصصی 1 رشته کتابداری
ناشر:
پدیدآور: - نویسنده: هادی شریف‌مقدم - نویسنده: رحیم علیجانی
قیمت:۵۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۰۰۰۰۰
گزارش‌نویسی: آیین‌نگارش علمی مقالات، مجلات، همایش‌ها و کنفرانس‌ها (رشته کتابداری و اطلاع‌رسانی)
ناشر:
پدیدآور: - نویسنده: رحیم علیجانی - نویسنده: زهیر حیاتی
قیمت:۵۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۰۰۰۰۰
اصول کار مرجع (رشته کتابداری)
ناشر:دانشگاه پیام نور
پدیدآور: - نویسنده: هادی شریف‌مقدم - نویسنده: رحیم علیجانی
قیمت:۶۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۴۰۰۰۰
ذخیره و بازیابی اطلاعات (رشته کتابداری)
ناشر:
پدیدآور: - نویسنده: هادی شریف‌مقدم - نویسنده: رحیم علیجانی
قیمت:۵۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۲۰۰۰۰
راهنمای متون تخصصی (1) علوم کتابداری و اطلاع رسانی،پیام نور،علیجانی،کتابدار
ناشر:کتابدار ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: علی اکبر - نویسنده: رحیم علیجانی
قیمت:۷۳۷۳۰۰ قیمت سایت:۷۳۷۳۰۰
پژوهش کیفی در اینترنت ، علیجانی
ناشر:دانشگاه شیراز
پدیدآور: - نویسنده: کریس مان - نویسنده: فیونا استوارت
قیمت:۱۰۹۱۰۰۰ قیمت سایت:۱۰۹۱۰۰۰
جستجوی اطلاعات علمی و پژوهشی در وب ، موغلی
ناشر:چاپار ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: علیرضا موغلی - نویسنده: رحیم علیجانی
قیمت:۹۶۴۱۰۰ قیمت سایت:۹۶۴۱۰۰
خدمات مرجع و اطلاع یابی(چاپار)
ناشر:چاپار
پدیدآور: - نویسنده: رحیم علیجانی
قیمت:۵۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۰۰۰۰۰
بازیابی پیوسته: نظامها و روشها ، علیجانی
ناشر:چاپار ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: رحیم علیجانی - نویسنده: لیلا دهقانی
قیمت:۵۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۰۰۰۰۰