تعداد يافت شده (۵) صفحه ۱ از ۰
صدای منتقد درونی ات را خاموش کن
ناشر:اسبار
پدیدآور: - نویسنده: رابرت وی.فایرستون - مترجم: حامد برآبادی
قیمت:۴۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۵۰۰۰۰
تکنیک‌های طرحواره‌درمانی: الگویی مبتنی بر ذهنیت
ناشر:اسبار
پدیدآور: - نویسنده: آرنولد آرنتز - مترجم: حامد برآبادی
قیمت:۴۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۵۰۰۰۰
تکنیک های طرحواره درمانی (الگوی مبتنی بر ذهنیت)
ناشر:اسبار
پدیدآور: - نویسنده: آرنورد آرنتز - نویسنده: گیتا جیکوب
قیمت:۸۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۸۰۰۰۰۰
روان شناسی رشد1:رشد شناختی کودکان،برونر،آقامحمدیان،د.فردوسی
ناشر:دانشگاه فردوسی ، مشهد
پدیدآور: - نویسنده: برونر - نویسنده: تورنتون
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
نظریه های نوین تحول انسان ، تامس ، برآبادی
ناشر:نی ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: رابرت موری - مترجم: حامد برآبادی
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰