تعداد يافت شده (۵) صفحه ۱ از ۰
پالایش نفت(فناوری و اقتصاد)،گری،ابوالحمد،بصیر،مرکزنشر
ناشر:مرکزنشردانشگاهی ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: جیمز اچ. - نویسنده: گلن ای.
قیمت:۱۰۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۰۰۰۰۰۰
مبانی ترمودینامیک مهندسی شیمی
ناشر:مرکز نشر دانشگاهی
پدیدآور: - نویسنده: جی.ام. اسمیت - نویسنده: اج.سی. ون‌نس
قیمت:۳۰۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۰۸۰۰۰۰
تهویه مطبوع،هریس،پورسید،مرکزنشر
ناشر:مرکزنشردانشگاهی ، تهران
پدیدآور: - مترجم: محمدباقر پورسید - نویسنده: نورمن سی.
قیمت:۱۷۸۸۰۰۰ قیمت سایت:۱۷۸۸۰۰۰
کاربردهای کامپیوتر در شیمی،آیزونهار، بقائی،پورسید،مرکزنشر
ناشر:مرکزنشردانشگاهی ، تهران
پدیدآور: - مترجم: داور محمدی - نویسنده: ابرت.ادرر.آیزونهار
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
شیمی تجزیه کمی معدنی ج2،وگل،مرکزنشر
ناشر:مرکزنشردانشگاهی ، تهران
پدیدآور: - مترجم: عبدالرضا سلاجقه - نویسنده: آرتور وگل
قیمت:۲۵۰۴۰۰۰ قیمت سایت:۲۵۰۴۰۰۰