تعداد يافت شده (۲) صفحه ۱ از ۰
تشریح کامل مسایل ترمودینامیک مهندسی شیمی
ناشر:
پدیدآور: - نویسنده: جی.ام. اسمیت - نویسنده: ام.ام. ابوت
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
مبانی ترمودینامیک مهندسی شیمی
ناشر:مرکز نشر دانشگاهی
پدیدآور: - نویسنده: جی.ام. اسمیت - نویسنده: اج.سی. ون‌نس
قیمت:۳۰۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۰۸۰۰۰۰