تعداد يافت شده (۷) صفحه ۱ از ۱
بنیان های فرهنگی سیاست(شمیز،وزیری،کویر) (دفتر اول : تاملات نظری)
ناشر:کویر
پدیدآور: - نویسنده: یعقوب احمدی - مترجم: مقدمه رونالد
قیمت:۷۳۰۰۰۰ قیمت سایت:۷۳۰۰۰۰
جامعه‌شناسی ایلات و عشایر (رشته علوم اجتماعی)
ناشر:دانشگاه پیام نور
پدیدآور: - نویسنده: یعقوب احمدی
قیمت:۸۷۱۰۰۰ قیمت سایت:۸۷۱۰۰۰
دموکراسی: جامعه‌شناسی تاریخی تحولات دموکراتیک
ناشر:جامعه‌شناسان
پدیدآور: - نویسنده: چارلز تیلی - مترجم: یعقوب احمدی
قیمت:۸۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۸۲۰۰۰۰
مدرنیته‌ی متاخر و تغییر اجتماعی(کویر) *
ناشر:
پدیدآور: - نویسنده: برایان هیفی - مترجم: یعقوب احمدی
قیمت:۴۷۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۷۰۰۰۰
نوسازی، تغییر فرهنگی و دموکراسی
ناشر:کویر
پدیدآور: - نویسنده: رونالد اینگهارت - نویسنده: کریستیان ولتسل
قیمت:۸۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۸۵۰۰۰۰
هویت به مثابه ایدئولوژی(کویر) *
ناشر:
پدیدآور: - نویسنده: سینیشا مالشویچ - مترجم: یعقوب احمدی
قیمت:۵۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۸۰۰۰۰
جامعه شناسی ابزارهای ارتباطی ، احمدی ، تایماز
ناشر:تایماز ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: یعقوب احمدی - نویسنده: محمود خلیلی
قیمت:۱۷۵۰۰۰ قیمت سایت:۱۷۵۰۰۰