تعداد يافت شده (۱۵) صفحه ۱ از ۱
سازماندهی و اصلاح تشکیلات و روش‌ها (رشته مدیریت دولتی)
ناشر:دانشگاه پیام نور
پدیدآور: - نویسنده: حسن درویش - نویسنده: اصغر حیدری
قیمت:۵۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۰۰۰۰۰
مدیریت عملکرد و بهره‌وری در منابع انسانی (کارشناسی ارشد مدیریت)
ناشر:دانشگاه پیام نور
پدیدآور: - ویراستار: حسن درویش - نویسنده: احمد عربشاهی‌کریزی
قیمت:۵۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۰۰۰۰۰
مدیریت منابع انسانی
ناشر:دانشگاه پیام نور
پدیدآور: - ویراستار: حسن درویش - نویسنده: رضا رسولی
قیمت:۱۷۲۴۸۰۰ قیمت سایت:۱۷۲۴۸۰۰
مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته(با رویکرد کاردبردی)،عسگری ده آبادی،فوژان
ناشر:فوژان ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: حسن درویش - نویسنده: حمیدرضا عسگری
قیمت:۱۵۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۵۰۰۰۰۰
سازماندهی و اصلاح تشکیلات و روش‌ها (رشته مدیریت دولتی)
ناشر:
پدیدآور: - نویسنده: حسن درویش - نویسنده: اصغر حیدری
قیمت:۸۷۰۰۰۰ قیمت سایت:۸۷۰۰۰۰
مبانی کارآفرینی
ناشر:دانشگاه پیام نور
پدیدآور: - نویسنده: حسن درویش - نویسنده: سیدعلی‌اکبر احمدی
قیمت:۶۴۰۰۰۰ قیمت سایت:۶۴۰۰۰۰
مدیریت منابع انسانی در سازمان‌های دولتی (کارشناسی ارشد مدیریت دولتی)
ناشر:دانشگاه پیام نور
پدیدآور: - نویسنده: حسن درویش - نویسنده: محمدرسول الماسی‌فرد
قیمت:۹۱۰۰۰۰ قیمت سایت:۹۱۰۰۰۰
مدیریت منابع انسانی در سازمان‌های دولتی (کارشناسی ارشد مدیریت دولتی)
ناشر:دانشگاه پیام نور
پدیدآور: - نویسنده: حسن درویش - نویسنده: محمدرسول الماسی‌فرد
قیمت:۵۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۰۰۰۰۰
زبان تخصصی مدیریت جهانگردی(1) -- Specialized language of tourism managment 1
ناشر:
پدیدآور: - نویسنده: جمشید اصغری - نویسنده: حسن درویش
قیمت:۵۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۰۰۰۰۰
مبانی کارآفرینی
ناشر:دانشگاه پیام نور
پدیدآور: - نویسنده: حسن درویش - نویسنده: سیدعلی‌اکبر احمدی
قیمت:۵۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۰۰۰۰۰
مدیریت پیشرفت کارکنان (12 گام برای ارزیابی مسیر پیشرفت فردی)
ناشر:مهکامه
پدیدآور: - مترجم: حسن درویش - نویسنده: دیو فرانسیس
قیمت:۸۷۰۰۰۰ قیمت سایت:۸۷۰۰۰۰
مدیریت عملکرد و بهره‌وری در منابع انسانی (کارشناسی ارشد مدیریت)
ناشر:دانشگاه پیام نور
پدیدآور: - ویراستار: حسن درویش - نویسنده: احمد عربشاهی‌کریزی
قیمت:۱۱۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۱۰۰۰۰۰