تعداد يافت شده (۱۶) صفحه ۱ از ۱
سازماندهی و اصلاح تشکیلات و روش‌ها (رشته مدیریت دولتی)
ناشر:دانشگاه پیام نور
پدیدآور: - نویسنده: حسن درویش - نویسنده: اصغر حیدری
قیمت:۵۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۰۰۰۰۰
مدیریت عملکرد و بهره‌وری در منابع انسانی (کارشناسی ارشد مدیریت)
ناشر:دانشگاه پیام نور
پدیدآور: - نویسنده: احمد عربشاهی‌کریزی - ویراستار: حسن درویش
قیمت:۵۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۰۰۰۰۰
ایجاد حس فرهنگی: اکتشافات بینافرهنگی و شیوه‌های مدیریت مهاجران خودخواسته در محیط کار خارجی
ناشر:
پدیدآور: - نویسنده: نورحیاتی زکریا - مترجم: راضیه غلامی
قیمت:۱۷۶۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۷۶۰۰۰۰
مبانی کارآفرینی
ناشر:دانشگاه پیام نور
پدیدآور: - نویسنده: حسن درویش - نویسنده: سیدعلی‌اکبر احمدی
قیمت:۱۱۶۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۱۶۰۰۰۰
مدیریت منابع انسانی
ناشر:دانشگاه پیام نور
پدیدآور: - نویسنده: رضا رسولی - ویراستار: حسن درویش
قیمت:۱۷۲۴۸۰۰ قیمت سایت:۱۷۲۴۸۰۰
مدیریت منابع انسانی در سازمان‌های دولتی (کارشناسی ارشد مدیریت دولتی)
ناشر:دانشگاه پیام نور
پدیدآور: - نویسنده: حسن درویش - نویسنده: محمدرسول الماسی‌فرد
قیمت:۵۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۰۰۰۰۰
مدیریت عملکرد و بهره‌وری در منابع انسانی (کارشناسی ارشد مدیریت)
ناشر:دانشگاه پیام نور
پدیدآور: - نویسنده: احمد عربشاهی‌کریزی - ویراستار: حسن درویش
قیمت:۱۱۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۱۰۰۰۰۰
زبان تخصصی مدیریت جهانگردی(1) -- Specialized language of tourism managment 1
ناشر:
پدیدآور: - نویسنده: جمشید اصغری - نویسنده: حسن درویش
قیمت:۵۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۰۰۰۰۰
مبانی کارآفرینی
ناشر:دانشگاه پیام نور
پدیدآور: - نویسنده: حسن درویش - نویسنده: سیدعلی‌اکبر احمدی
قیمت:۵۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۰۰۰۰۰
مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته(با رویکرد کاردبردی)،عسگری ده آبادی،فوژان
ناشر:فوژان ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: حسن درویش - نویسنده: حمیدرضا عسگری
قیمت:۲۰۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰۰
مدیریت پیشرفت کارکنان (12 گام برای ارزیابی مسیر پیشرفت فردی)
ناشر:مهکامه
پدیدآور: - نویسنده: دیو فرانسیس - مترجم: حسن درویش
قیمت:۱۸۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۸۰۰۰۰۰
سازماندهی و اصلاح تشکیلات و روش‌ها (رشته مدیریت دولتی)
ناشر:
پدیدآور: - نویسنده: حسن درویش - نویسنده: اصغر حیدری
قیمت:۱۷۴۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۷۴۰۰۰۰