تعداد يافت شده (۴۰) صفحه ۱ از ۳
حقوق کاربردی املاک و اراضی: دعاوی در انواع کمیسیون‌های شهرداری در ایران
ناشر:
پدیدآور: - نویسنده: عباس بشیری
قیمت:۴۸۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۸۰۰۰۰۰
حقوق کاربردی املاک و اراضی: ساختار مشارکت، توسعه و عمران، بوروکراسی...
ناشر:
پدیدآور: - نویسنده: عباس بشیری
قیمت:۳۸۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۸۰۰۰۰۰
حقوق کاربردی املاک و اراضی: وقف املاک و راضی
ناشر:
پدیدآور: - نویسنده: عباس بشیری
قیمت:۴۵۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۵۰۰۰۰۰
حقوق کاربردی راهنمای مراجعین به دادگستری: اعتبارنامه‌ها، ضمانت‌نامه‌ها، حواله‌ها، اسناد تجاری، بارنامه، بیمه‌نامه، ...
ناشر:
پدیدآور: - نویسنده: عباس بشیری
قیمت:۲۷۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۷۰۰۰۰۰
حقوق کاربردی راهنمای مراجعین به دیوان عدالت اداری: شهرداری، تامین‌اجتماعی، مالیات، عوارض، کار و کارگری، تعزیرات، اعتراض به کمیسیون ماده 100 و 77 شهردا
ناشر:
پدیدآور: - نویسنده: عباس بشیری
قیمت:۹۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۹۰۰۰۰۰
تملک املاک، اراضی، مستحدثاث دولتی و شهرداری‌ها
ناشر:جنگل
پدیدآور: - نویسنده: عباس بشیری - نویسنده: حمید داودپور
قیمت:۱۴۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۴۰۰۰۰۰
حقوق کاربردی ثبت املاک و اراضی
ناشر:جاودانه
پدیدآور: - نویسنده: عباس بشیری - نویسنده: امیرحسین میرزایی
قیمت:۱۵۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۵۰۰۰۰۰
حقوق کاربردی شرایط عمومی، خصوصی و مکاتبات پیمان (پیمانکار و کارفرما) در مقررات و رویه قضایی
ناشر:جنگل
پدیدآور: - نویسنده: عباس بشیری - نویسنده: علی‌رضا یعقوبی
قیمت:۲۶۷۵۲۰۰ قیمت سایت:۲۶۷۵۲۰۰
حقوق کاربردی نسق، حق زارعانه، حق ریشه، کارافه، (رویه قضائی) اراضی و املاک و باغات...
ناشر:جاودانه
پدیدآور: - نویسنده: عباس بشیری - نویسنده: محمدصادق چاووشی
قیمت:۲۹۱۸۴۰۰ قیمت سایت:۲۹۱۸۴۰۰
حقوق کاربردی واگذاری، تبیین مالکیت، انتقال، انتفاع، ارتفاق، تخصیص، بهره‌برداری، تملک انواع اراضی
ناشر:جنگل
پدیدآور: - نویسنده: عباس بشیری - نویسنده: علی‌اکبر براتی‌دارانی
قیمت:۷۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۷۰۰۰۰۰
حقوق کاربردی اراضی در ایران با تجدیدنظر و اصلاحات
ناشر:
پدیدآور: - نویسنده: عباس بشیری - نویسنده: امیرحسین میرزائی
قیمت:۵۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۰۰۰۰۰
بررسی و تحلیل قراردادهای پیش‌فروش و مشارکت ساختمان (در قوانین و مقررات موضوعه و رویه قضایی)
ناشر:جاودانه
پدیدآور: - نویسنده: عباس بشیری - نویسنده: امیر آذربایجانی
قیمت:۱۴۸۴۸۰۰ قیمت سایت:۱۴۸۴۸۰۰